BioVision

Zespół firmy BioVision opracował szeroką gamę produktów, w tym: zestawów do różnorodnych testów, przeciwciał, rekombinowanych białek i enzymów oraz innych innowacyjnych narzędzi badawczych do badania m.in. apoptozy, metabolizmu, proliferacji komórek, stresu komórkowego, uszkodzeń komórek i ich naprawy, a także cukrzycy, otyłości, zespołu metabolicznego, biologii komórek macierzystych oraz regulacji genów i transdukcji sygnału.

Oferta producenta obejmuje:

Antibodies & Supporting Tools

Apoptosis & Related Products

Biochemicals

Cell Damage & Oxidative Stress

Cell Fractionation Kits

Cell Proliferation & Cytotoxicity

Cytokines, Growth Factors & Hormones

Diabetes, Obesity & Metabolic Syndrome

Enzyme Inhibitors

Epigenetics

Fluorescent Proteins

Metabolism Assays

Molecular Biology Tools

Protein A/G/L & Affinity Conjugates

Protein Extraction & Purification

Proteins and Enzymes

Signal Transduction

Signaling Pathways

StayBrite™ Highly Stable Luciferase & Related Products

Stem Cell Research Tools

Laboratory Accessories