Biologix

Biologix w swojej ofercie posiada następujący wybór plastików: probówki wirówkowe i mikrowirówkowe, probówki typu Eppendorf, stojaki na probówki do PCR, pudełka kriogeniczne, dozowniki płynów, a także sprzęt wykorzystywany przy hodowlach tkankowych, w mikrobiologii, histologii, przy pracy z muszką owocową oraz rękawiczki laboratoryjne.

Oferta producenta obejmuje:

Sample Centrifugation and Concentration

PCR

Cryogenic

Tissue Culture

Liquid Handling

Microbiology

Histology

Drosophilia

Racks & Boxes

Gloves