BioPointe Scientific

Firma BioPointe Scientific dostarcza materiały zużywalne oraz produkty laboratoryjne spełniające najwyższe standardy jakości.

Ofera producenta obejmuje:

Pipette tips

Total Defense Tips

Filter Tips

10 ul, 10 ul Extended, 20 ul Crystal, 200 ul, 300 ul, 1000ul-1250ul Extended

PCR Products

PCR Tubes

PCR Plates

Deepwell Plates

96-Well plates

Microcentrifuge Tubes

 

www.biopointescientific.com