Nanocs

W ofercie produktów firmy Nanocs znaleźć można m.in. biopolimery funkcjonalne, nanocząsteczki, białka znakowane, przeciwciała, enzymy, peptydy oraz nukleotydy. Producent specjalizuje się także w produkcji reaktywnych cząsteczek do testów znakowania fluorescencyjnego, biotynylacji, biokoniugacji oraz pegylacji. Nanocs świadczy także usługi w zakresie syntezy chemicznej, znakowania biomolekuł oraz koniugacji.

Oferta producenta obejmuje:

Carbon Nanotubes

Single walled Carbon Nanotubes

Carboxylic

Amino Carbon Nanotubes

Thiol Carbon Nanotubes

PEG Carbon Nanotubes

Magnetic Nanoparticles

Fluorescent Dextrans

FITC Dextrans

Rhodamine B Dextrans

Cy5.5 Dextrans

Cy3 Dextrans

Biotin Dextrans

Amino Dextrans

Dextran Aldehyde

Fluorescent and Biotin Proteins

FITC labeled BSA

Biotin labeled BSA

Cy5.5 labeled Concanavalin A

Cy5.5 labeled Polylysine

Functional transferin

ITO and Gold Glass Slides

ITO Glass Slides

Gold Coated Glass Slides

Epoxy Functional Glass Slides

Aldehyde Functional Glass Slides

Amino Functional Glass Slides

PEG Derivatives

PEG NHS ester

PEG Maleimide

PEG Aldehyde

PEG Thiol

Biotin PEG

PEG Azide

Fluorescein PEG

Homofunctional PEGs

Heterofunctional PEGs

Gold Nanoparticles

Citrate Coated Gold Nanoparticles

PEG Coated Gold Nanoparticles

Dextran Coated Gold Nanoparticles

Protein A Coated Gold Nanoparticles

Biotin Labeled Gold Nanoparticles

Streptavidin Coated Gold Nanoparticles

Gold Nanoparticles in Organic Solvents

Silver Nanoparticles in water solution

Kainic Acid

kainic acid

APIs

Other specialty chemicals

Services

Fluorescent Labeling

Biotinylation

Pegylation

Bioconjugation