nanoimmunotech

Nanoimmunotech jest pierwszą europejską firmą w sektorze Nanobiotechnologia, która specjalizuje się w charakterystyce biologicznej oraz fizyko-chemicznej nanocząsteczek, a także ich koniugacji. Nanocząsteczki producenta mają szerokie zastosowanie w biotechnologii w tym w sektorze biomedycznym, produkcji farmaceutyków, kosmetyków, weterynarii, przemyśle rolno-spożywczym oraz ochronie środowiska.

Oferta producenta obejmuje:

NITZIPPER, simple and versatile Bioconjugation solution

NITBIOCONJUGATION, Your Expert in Bioconjugation

gold nanopraticles conjugation kits

magnetic nanoparticles conjugation kits

oligonucleotides conjugation kits

bioconjugation services 

conjugation advisory serices

protein purify & concentrate

accesories & others

NITBIOSENSING, innovative biosensing technologies

NITPARTICLES, „One-stop shop” for all nanoparticles needs

magnetic macro – and nanoparticles

gold nanoparticles

polymeric micro – and nanoparticles

gold clusters

accesories & others

kits (based in nanoparticles)

NITBIOSAFE, in vitro & in vivo characterization of nanomaterials

NITCHARACTER, Physicochemical characterization of micro/nanostructures

 

www.nanoimmunotech.eu/en/